Reakce na Otevřený dopis Martiny Růžičkové

Reakce na Otevřený dopis Martiny Růžičkové

Dovolujeme si reagovat na otevřený dopis Martiny Růžičkové

Vážená paní kolegyně Martino Růžičková,

z Vašeho  otevřeného dopisu lze usuzovat, že se zřejmě neúčastníte žádných schůzí Asociace českých trenérů a jezdců nebo České asociace steeplechase po ukončení sezony, kde se vznášejí a řeší připomínky k sezóně minulé, a kde se navrhují propozice na sezónu nadcházející. Co je však smutnější, zřejmě ani neodebíráte Věstník českého turfu, nebo jste se neseznámila s obsahem v něm vyšlých Doplňujících ustanovení na rok 2015, kde je v bodě 8 písm. c) uvedeno, že jsou počítány zvlášť penality za steeplechase cross-country a zvlášť za ostatní překážkové dostihy. Příslušné číslo Věstníku vyšlo již 28.1.2015 a je zarážející, že byť jste profesionálním trenérem, teprve 12.5.2015 jste si povšimla změn, které platí od začátku letošní sezony.

Zde je třeba malý historický exkurs: v minulosti byly penality pro proutěné překážky a steeplechase rozděleny, ale poté, co kůň Paracchini (jako čerstvý vítěz listed proutěných překážek v Meranu) vyhrál dne 5.8.2007 v Karlových Varech zadrženě daleko klasickou steeplechase III. kategorie, došlo od sezóny 2008 celkem logicky ke sloučení penalit ve všech překážkových dostizích, neboť rozdíl mezi proutěnými překážkami (v Itálii siepi) a klasickou steeplechase je opravdu minimální. V roce 2014 však Radek Holčák upozornil na obtížný přechod koní úspěšných přes lehké překážky do těžkých cross-country steeplechase a na s tím spojené zbytečné úrazy koní i jezdců. Ke kritice se připojili další trenéři a majitelé, což vedlo k tomu, že na valné hromadě České asociace steeplechase, která se konala v prosinci 2014, bylo z výše uvedených důvodů odhlasováno rozdělení penalit mezi steeplechase cross-country na straně jedné a proutěnými překážkami a klasickými steeplechase na straně druhé. Významná část majitelů i trenérů, zejména těch překážkových, byla tehdy při tom a měla tak možnost hlasovat. Z tohoto pohledu je Vaše jmenování se „mluvčí většiny majitelů a trenérů“ poněkud pochybné až urážlivé.

Také je třeba zmínit, že Jockey club České republiky je založen na demokratických principech, kdy rozhoduje většina. Vy osobně (i ti, za něž údajně hovoříte) máte možnost být členem Asociace českých trenérů a jezdců (AČTJ) nebo České asociace steeplechase (ČASCH) popř. Českého svazu chovatelů plnokrevníka a majitelů dostihových koní (ČSCHPMDK), prosazovat svoje názory na budoucí sezónu, diskutovat a hlasovat o nich, i kandidovat do orgánů těchto organizací, popř. do Rady Jockey clubu ČR. Měnění pravidel během sezony opravdu není ve sportu možné.

Výbor AČTJ

Přednáška o pohybovém aparátu a dopingové problematice

ACTJ zve všechny 

POZVÁNKA

 Výbor AČTJ pořádá

přednášku, která se uskuteční

v sobotu dne 19. listopadu 2016 v 9.00 hod.

 Místo konání:

 Penzion Kolesa

Kladruby nad Labem
533 14

Program přednášky

  9.00 - Zahájení
 9.30 – zakázané látky u koní – MVDr. Petr Jahn, CSc.
10.30 - přestávka
11.00 - problémy pohybového aparátu Doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D.
12.00 - ukončení

Zváni jsou všichni, kteří se zajímají o danou problematiku – trenéři jezdci i majitelé!!!

Valná hromada AČTJ 2016

ACTJ si dovoluje pozvat více

Seminář trenérů

Asociace českých trenérů a jezdců zve všechny trenéry k účasti na odborném semináři prpo trenéry dostihových koní. Seminář pořádá Závodisko Bratislava ve spolupráci Evropskou Středomořskou federací dostihových autorit (EMHF). Jockey Club CR hradi účastnický poplatek prvním deseti přihlášeným trenérům. více

Valná hromada

Asociace trenérů a jezdců pořádá valnou hromadu více

Výzva pro profesionální trenéry trenéry a jezdce

Vážení trenéři a jezdci,

 

nabízíme vám touto cestou vstup do „Asociace českých trenérů a jezdců“, která je jedním z členů Jockey Clubu ČR a má svého zástupce v Radě JCČR. více

Reakce na Otevřený dopis Martiny Růžičkové

Dovolujeme si reagovat na otevřený dopis Martiny Růžičkové více

Důležité upozornění

Mimořádné zasedaní Valné hromady AČTJ !!! více

Mimořádné zasedání Valné hromady AČTJ.

Mimořádné zasedání Valné hromady AČTJ v Praze Velké Chuchli více

MAENTIVA Cup 2013

/12.3.2012/ AČTJ ve spolupráci s MAENTIVA, a.s. vyhlašují čtvrtý ročník honorovaného rovinového a druhý ročník překážkového šampionátu MAENTIVA Cup 2013

Celková částka, která bude rozdělena mezi trenéry je 100000 Kč pro každý šampionát dle následujícího klíče:

1. místo        50000 Kč

2. místo        30000 Kč

3. místo        10000 Kč

14. místo      10000 Kč

Podmínky účasti šampionátu: šampionát je určen pouze pro členy AČTJ, kteří zaplatí registrační poplatek do 1.5.2013!!!.

Možnosti platby: bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.  2605938359/0800