Výzva pro profesionální trenéry trenéry a jezdce

Výzva pro profesionální trenéry trenéry a jezdce

Vážení trenéři a jezdci,

 

nabízíme vám touto cestou vstup do „Asociace českých trenérů a jezdců“, která je jedním z členů Jockey Clubu ČR a má svého zástupce v Radě JCČR.

Roční poplatek činí 300 Kč a výhodou pro vás je vedle honorovaného šampionátu trenérů na rovinách i překážkách, zejména možnost podílet se na přípravě koncepce, změn a vylepšení dostihového provozu. Tím vším se pravidelně zabývá valná hromada AČTJ, která probíhá každoročně po skončení dostihové sezóny a které se všichni členové mají právo účastnit. Tady se vždy hodnotí dostihová sezóna v číslech, přijímají se návrhy na změny Dostihového řádu a doplňujících ustanovení. Řeší se také připomínky k propozicím, zejména to, zda všichni koně měli dostatečnou nabídku dostihů atd. Uspět a dočkat se realizace může i názor nebo podnět jednotlivce, pokud s ním vystoupí včas a na příslušném fóru. Je třeba si uvědomit, že je také na nás (a v určitých směrech zejména na nás), jak bude dostihový sport vypadat a jakou cestou se bude ubírat.

V minulém týdnu se na internetu objevilo několik otevřených dopisů kritizujících současný propoziční systém. Nechci tady polemizovat, zda vše je v pořádku nebo ne, jen bych ráda podotkla, že tento systém byl příslušnými organizacemi a komisemi projednáván a přijat, přičemž všichni máme možnost se na změnách podílet a každá asociace či svaz je připravena vyslechnout své členy. Pokud je na valné hromadě dostatečný počet účastníků, návrhy se daleko lépe hodnotí, pohled na názor jednotlivce je objektivnější a jeho následné prosazení jednodušší.

Často slyším připomínky, že AČTJ nic nedělá. Nemyslím, že by to byla pravda a níže uvádím výsledky naší práce. A pokud má někdo pocit, že naše práce je nedostatečná a potřebuje zlepšit (většinou křičí ti, co nejsou našimi členy), rádi ho uvítáme mezi námi.

 

Přehled naší činnosti

Nákup profesionální zaváděcí deky pro problémové koně a umožnění jejího použití zdarma trenérům

Nákup pendometru (v případě potřeby poskytujeme pořadatelům a máme možnost kontroly)

Náhradní dostihová výstroj u startovních boxů (darovali členové výboru z vlastních zdrojů)

Zajištění profesionálního časopisu EUROPEAN TREINER pro všechny členy (zdarma)

Zjednodušení propozic i DU (ve spolupráci s jinými svazy)

Prosazení smysluplného odkladného účinku jezdeckých sankcí do DŘ

Prosazení možnosti sedlání mimo sedliště bez poplatku

Účtování poplatku za poslední startovní číslo majiteli a nikoli trenérovi atd.

Od roku 2010 honorovaný šampionát trenérů (poděkování panu Bláhovi)

Lobováni ve věci udržení tradice honorovaných šampionátů pro jezdce CK Martin Tour Cup a  EŽ Praha (Děkujeme pánům Martinovi i Sobotkovi)

Pro případné zájemce je možno uhradit poplatek na účet AČTJ

Česká spořitelna, a.s.
č.ú.  2605938359/0800

Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím své jméno z důvodu identifikace platby

 

Nebo v hotovosti u Filipa Neuberga či Olivy Horové

 

 

Za AČTJ

Ing. Oliva Horová (Místopředseda AČTJ)

Přednáška o pohybovém aparátu a dopingové problematice

ACTJ zve všechny 

POZVÁNKA

 Výbor AČTJ pořádá

přednášku, která se uskuteční

v sobotu dne 19. listopadu 2016 v 9.00 hod.

 Místo konání:

 Penzion Kolesa

Kladruby nad Labem
533 14

Program přednášky

  9.00 - Zahájení
 9.30 – zakázané látky u koní – MVDr. Petr Jahn, CSc.
10.30 - přestávka
11.00 - problémy pohybového aparátu Doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D.
12.00 - ukončení

Zváni jsou všichni, kteří se zajímají o danou problematiku – trenéři jezdci i majitelé!!!

Valná hromada AČTJ 2016

ACTJ si dovoluje pozvat více

Seminář trenérů

Asociace českých trenérů a jezdců zve všechny trenéry k účasti na odborném semináři prpo trenéry dostihových koní. Seminář pořádá Závodisko Bratislava ve spolupráci Evropskou Středomořskou federací dostihových autorit (EMHF). Jockey Club CR hradi účastnický poplatek prvním deseti přihlášeným trenérům. více

Valná hromada

Asociace trenérů a jezdců pořádá valnou hromadu více

Výzva pro profesionální trenéry trenéry a jezdce

Vážení trenéři a jezdci,

 

nabízíme vám touto cestou vstup do „Asociace českých trenérů a jezdců“, která je jedním z členů Jockey Clubu ČR a má svého zástupce v Radě JCČR. více

Reakce na Otevřený dopis Martiny Růžičkové

Dovolujeme si reagovat na otevřený dopis Martiny Růžičkové více

Důležité upozornění

Mimořádné zasedaní Valné hromady AČTJ !!! více

Mimořádné zasedání Valné hromady AČTJ.

Mimořádné zasedání Valné hromady AČTJ v Praze Velké Chuchli více

MAENTIVA Cup 2013

/12.3.2012/ AČTJ ve spolupráci s MAENTIVA, a.s. vyhlašují čtvrtý ročník honorovaného rovinového a druhý ročník překážkového šampionátu MAENTIVA Cup 2013

Celková částka, která bude rozdělena mezi trenéry je 100000 Kč pro každý šampionát dle následujícího klíče:

1. místo        50000 Kč

2. místo        30000 Kč

3. místo        10000 Kč

14. místo      10000 Kč

Podmínky účasti šampionátu: šampionát je určen pouze pro členy AČTJ, kteří zaplatí registrační poplatek do 1.5.2013!!!.

Možnosti platby: bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.  2605938359/0800