Pro všechny členy Zápis z jednání Vlané hromady AČTJ

Zápis z jednání Vlané hromady AČTJ

Dne 4.listopadu se uskutečnilo jenání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady

4.11.2017

 

Přítomno 15 členů, valná hromada je dle stanov usnášeníschopná až po hodinovém odkladu tzn, od 17.00 hod, kdy je přítomno 23 z 40 členů.

 

Hosté: JUDr. Karin Luftmanová

 

Valná hromada probíhala dle pozvánky, která byla rozeslána elektronickou a poštou a zveřejněna na internetových stránkách AČTJ

 

 

 1. Zahájení a přivítání účastníků
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu – jednohlasně byl zvolen zapisovatelem Filip Neuberg a ověřovatelem Oliva Horová
 3. Zpráva o činnosti AČTJ
  1. Oliva Horová seznámila přítomné s činností AČTJ. Poděkování za uskutečnění trenérských a jezdeckých šampionátů pánůmOdcházelovi, Niklovi a Váňovi
 4. Zpráva o financích AČTJ
  1. Na BÚ k datu 4.11.2017……17700 Kč
  2. V pokladně k 3.11. 2017….20228 Kč 
 5. Požadavky na jednání Rady JCČR 17.listopadu 2017
  1. Zvýšení podílu z výhry na 10% pro trenéry
  2. Pravidla v ostatních státech:

Stát

Trenér

Jezdec

Slovensko

10%

5%

Německo

10%

5%

Itálie

10%

5%

Švýcarsko

14%

7%

Francie

14%

7%

Polsko

10%

5%

 PSČ – platba pouze 2 poslední koně

Žádost o změnu podmínek pro vydání trenérských licencí

 1. Návrh předložen
 2. Bude upraven legislativní komisí
 3. Podmínky: maturita, věk 18 let, pozice asistenta trenéra
 1. Návrhy na změny DŘ
 1. § 438 DŘ  - Účinnost sankcí nabývá platnosti prvním dnem následujícím po posledním dostihovém dnu, na nějž byly v okamžiku uložení sankce již zveřejněny přihlášky (tak, aby jezdec nemusel rušit již sjednané závazky) Hlasování: Všichni pro
 2. § 470 DŘ - Jezdec se může odvolat již při odnětí licence na jeden dostihový den a při sankci 2000 Kč a více Hlasování všichni pro
 3. Výše sankce za nahlášené zvýšení hmotnosti před začátkem DD/v průběhu DD – ve výši jízdného daného jezdce pro daný dostih Hlasování: Všichni pro
 4. Snížení sankce za nesprávné použití bičíku na 2,5% z ceny dostihu minimálně však dle stávajícího systému - Hlasování: Pro 22, 1 se zdržel
 5. § 321 DŘ – nemít povinnost vážit „tunel“ – protiskluzová podložka na podbřišník a obřišník Hlasování: Pro 21, 2 se zdrželi
 6. Zrušit sankční systém z 12 měsíců na dobu 1 dostihové sezóny - Hlasování: Pro 15, 4 se zdržel, 4 proti
 7. § 317
  1. přidat 0,5 kg při teplotě nad 26 ᵒC
  2. přidat 0,5 kgpři teplotě pod 13 ᵒC
  3. Hlasování: Pro 20, 2 se zdržel, 1 proti
 8. Požadavky na pořadatele
  1. Zlepšení zázemí pro omývání koní po dostihu ve Velké Chuchli
  2. Zlepšit činnost profi zavaděčů na závodištích v Karlových Varech a Mostě

     Volby do výboru AČTJ

  1. Pro rok 2018 a dále nekandidovali: Michal Lisek, Josef Váňa
  2. Noví kandidáti: Oliva Horová, Filip Neuberg, Barbora Málková, Jaroslav Myška, Jan Rája, Václav Luka, Helena Voršilková
  3. Složení výboru odhlasováno v navrženém znění Zdrželi se 1 Pro 22

 

Zápis zapsal: Filip Neuberg

 

Za AČTJ

Ing. Oliva Horová

 

 

Aktuality

Obsah sekce aktuality je nepravidelně aktualizován a obsahuje zajímavosti z Českého i zahraničního dostihového prostředí.

Pozvánka na valnou hromdu AČTJ

 

ASOCIACE ČESKÝCH TRENÉRŮ A JEZDCŮ

Radotínská 69, 15900 Praha 5

 

Praha 17.10.2017

 

 

 

P o z v á n k a

 

na Valnou hromadu ACTJ,

která se koná

v sobotu 4. listopadu 2017

v Pensionu Kolesa v Kladrubech nad Labem.

 

                                      Začátek jednání Valné hromady v 16.00 hod

 

 

Program:

 1. Zpráva o činnosti ACTJ za rok 2017
 2. Zpráva o účetnictví ACTJ
 3. Připomínky k systému pořádání rovinových i přkážkových dostihů
 4. Návrhy změn DŘ a DU pro rok 2018
 5. Projednání dalších aktuálních problémů dostihového provozu
 6. Volby do Výboru ACTJ
 7. Různé
 8. Žádáme členy o přípravu vlastních návrhů.
 9.  Předseda: Oliva Horová
 10. Místopředseda: Filip Neuberg 
 11.  více