Aktuality Valná hromada AČTJ 10. 9. 2022

Valná hromada AČTJ 10. 9. 2022

11. 9. 2022

Na zasedání Valné hromady AČTJ se sešla nadpoloviční většina členů, byla tedy usnášeníschopná.

 • Program:
 • UDÁLOSTI ZA ROKY 2020, 2021, 2022
 • ZMĚNY PRO ROK 2023
 • NÁVRHY NA ZMĚNY DŘ A DOPLŇUJÍCÍCH USTANOVENÍ
 • VOLBY

Vzhledem ke covidovým rokům 2020 - 2021 neproběhlo mnoho výrazných změn. Z činnosti AČTJ jmenujme:

 • ZVÝŠENÍ JÍZDNÉHO PRO JEZDCE O 200 KČ
 • ZAJIŠTĚNÍ ŠAMPIONÁTU PRO JEZDCE (ISPORT, LÁZNĚ PODĚBRADY, BFLOW CUP v letech 2020 a 2021)
 • PRO ROK 2022 – POUZE LÁZNĚ PODĚBRADY
 • PODÍLENÍ SE NA ZAJIŠTĚNÍ DOSTIHOVÉ SEZONY PRO ROKY 2020 A 2021 (COVID DOSTIHY)
 • Pro nadcházející roky hledáme nové členy!!!

 

Volby

 • ​Předseda: Ing. Oliva Horová
 • Místopředseda: Ing. Helena Voršilková
 • Členové: Martina Havelková
 •                Filip Neuberg
 •                Dalibor Torok

Zapasla: Oliva Horová