Úvod

Úvod

Často se říká, že trénování je uměním. Umění je promyšlené používání dovedností a používání jistých prostředků ke ztvárnění představy. Tato definice odpovídá dosti přesně ideálu, který očekáváme od činnosti naší. Úspěchy v tréninku předpokládají jisté nadání, které však jenom málokdo dovede rozvinout tak, aby se stal umělcem. Kůň se během své kariéry může zúčastnit jenom určitého počtu dostihů, proto bychom ho měli připravovat s rozvahou a uvědoměle.
 

„NUTRIN CUP“ 2016

Oficiální šampionáty trenérů mají nového sponzora

Asociace českých trenérů a jezdců ve spolupráci s firmou Nutrin a Jockey Clubem ČR vyhlašují I. ročník oficiálních trenérských šampionátů na rovinách a překážkách – NUTRIN CUP 2016.

Asociace českých trenérů a jezdců a Jockey Club ČR zároveň děkují firmě Maentiva (panu Martinu Bláhovi) za několikaletou spolupráci při pořádání trenérského šampionátu v minulých letech.

 

Kritéria hodnocení šampionátů:

Trenéři s nejvyšším počtem vítězství na rovinách na prvních třech místecha trenéři s nejvyšším počtem vítězství na překážkáchna prvních třech místechbudou oficiálně vyhlášeni a oceněni na Galavečeru českého turfu.

 

První tři umístění trenéři v každé kategorii, kteří jsou členy AČTJ budou finančně oceněni:

1. umístěný ……30 000 Kč + krmení pro tři koně na jeden kalendářní rok zdarma dle vlastního výběru z nabídky krmení NUTRIN,

2. umístěný…...20 000 Kč + krmení pro 2 koně na jeden kalendářní rok zdarma dle vlastního výběru z nabídky krmení NUTRIN,

3. umístěný…… 10 000 Kč + krmení pro 1 koně na jeden kalendářní rok zdarma dle vlastního výběru z nabídky krmení NUTRIN.

Podmínkou je zaplacení členského příspěvku do 1. 5. 2016.

Pokud, některý z výherců, odmítne krmení, cena postupuje automaticky na dalšího pořadí.

 

Dále Firma NUTRIN věnuje dle vlastního uvážení krmení pro jednoho koně na jeden rok „ Osobnost roku 2016“.

 

Další podmínky:

Vyhlašovatel si vyhrazuje ceny nevyplatit v případě závažného porušení dostihových i občanskoprávních pravidel.

 

  více


Změny DŘ - UPOZORNĚNÍ

Od roku 2016 došlo k úpravám Dostihového řádu v počtu úderů bičíkem §1 DŘ a i ke změnám sankcí za

překročení maximálního povoleného množství úderů bičíkem,

V průběhu celého dostihu je povolený počet úderů bičíkem (s výjimkou pobídek bičíkem, kdy ruka jezdce drží bičík v „bekhendové“ pozici a obě ruce současně drží i otěže):

- v dostihu pro 2leté koně a v dostihu pro nestartovavší koně 4 údery bičíkem

- v  ostatních rovinových dostizích 7 úderů bičíkem

- v překážkovém dostihu  9 úderů bičíkem

Počet přestupků překročení maximálního povoleného množství úderů bičíkem v období posledních 12 měsíců

1

PS = 2,5% z výše ceny dostihu, kterou získal kůň svým umístěním na některém z dotovaných míst, nejméně však 500,- Kč (1% je-li jezdec žák/amatér, nejméně však 200,- Kč).

2

PS = 5% z výše ceny dostihu, kterou získal kůň svým umístěním na některém z dotovaných míst, nejméně však 1.000,- Kč (2% je-li jezdec žák/amatér, nejméně však 400,- Kč).

3 a více

PS = 5% z výše ceny dostihu, kterou získal kůň svým umístěním na některém z dotovaných míst, nejméně však 2.000,- Kč (2% je-li jezdec žák/amatér, nejméně však 600,- Kč) + 1 dostihový den OJL za každý další přestupek nad rámec prvních dvou, tj. od třetího přestupku včetně.

Seminář trenérů

Asociace českých trenérů a jezdců zve všechny trenéry k účasti na odborném semináři prpo trenéry dostihových koní. Seminář pořádá Závodisko Bratislava ve spolupráci Evropskou Středomořskou federací dostihových autorit (EMHF). Jockey Club CR hradi účastnický poplatek prvním deseti přihlášeným trenérům. více

Valná hromada

Asociace trenérů a jezdců pořádá valnou hromadu více

Výzva pro profesionální trenéry trenéry a jezdce

Vážení trenéři a jezdci,

 

nabízíme vám touto cestou vstup do „Asociace českých trenérů a jezdců“, která je jedním z členů Jockey Clubu ČR a má svého zástupce v Radě JCČR. více

Reakce na Otevřený dopis Martiny Růžičkové

Dovolujeme si reagovat na otevřený dopis Martiny Růžičkové více

Důležité upozornění

Mimořádné zasedaní Valné hromady AČTJ !!! více

Mimořádné zasedání Valné hromady AČTJ.

Mimořádné zasedání Valné hromady AČTJ v Praze Velké Chuchli více

Valná hromada AČTJ v Kolesách u Kladrub nad Labem

Výbor AČTJ svolává dne 15.11.2014  více

MAENTIVA Cup 2013

/12.3.2012/ AČTJ ve spolupráci s MAENTIVA, a.s. vyhlašují čtvrtý ročník honorovaného rovinového a druhý ročník překážkového šampionátu MAENTIVA Cup 2013

Celková částka, která bude rozdělena mezi trenéry je 100000 Kč pro každý šampionát dle následujícího klíče:

1. místo        50000 Kč

2. místo        30000 Kč

3. místo        10000 Kč

14. místo      10000 Kč

Podmínky účasti šampionátu: šampionát je určen pouze pro členy AČTJ, kteří zaplatí registrační poplatek do 1.5.2013!!!.

Možnosti platby: bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.  2605938359/0800